Business and billing data

AltTag Media s.r.o.

Starhradská 18, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika

IČO: 46168974
DIČ: 2023273296
IČ DPH: SK2023273296

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.73380/B